Nổi điên những kẻ vô duyên chuyên phá đám các bức ảnh

Nổi điên những kẻ vô duyên chuyên phá đám các bức ảnh

Tôi chỉ đi ngang qua thôi chứ không cố ý đâu.

Nổi điên những kẻ vô duyên chuyên phá đám các bức ảnh

Sao anh lại dám hôn kẻ khác trước mặt tôi.

Nổi điên những kẻ vô duyên chuyên phá đám các bức ảnh

Khi nhờ nhầm phó nháy "mê gái" chụp ảnh.

Nổi điên những kẻ vô duyên chuyên phá đám các bức ảnh

hông biết cảm giác đấy sẽ như thế nào nhỉ?

Nguồn: netlife.vn