Làm thế nào để con không còn kén ăn?

Làm thế nào để con không còn kén ăn?

Trẻ kén ăn là một trong những vấn đề đau đầu nhất mà hầu như mọi ông bố, bà mẹ đều gặp phải. Con kén ăn dẫn tới thiếu chất, còi cọc, chậm phát triển. Vậy phải làm thế nào để con không còn kén ăn nữa?